Woda w Borzytuchomiu niezdatna do picia

2022-10-21 12:29
zdjęcie przykładowe
Autor: pixabay.com

Woda z wodociągu w Borzytuchomiu jest niezdatna do picia, tym samym zostało bez niej około dwóch tysięcy osób

Sieć jest dezynfekowana i płukana po tym, jak wykryto tam skażenie bakteriami z grupy coli i Enterokokami.

Problem dotyczy Borzytuchomia, Struszewa, Chotkowa, Jutrzenki, Kamieńca i Raczyna.

Wodę można wykorzystywać tylko do celów sanitarnych. Wyniki badań po płukaniu sieci dostępne będą najwcześniej w niedzielę.

Do tego czasu woda pitna będzie wydawana w Chotkowie i Struszewie. Należy się po nią zgłaszać do świetlic wiejskich w godzinach 17.00 – 19.00.

Mieszkańcy Borzytuchomia mogą odbierać wodę w godzinach pracy miejscowej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu. Można również odbierać ją w Społecznym Centrum Aktywności w Jutrzence