Wojewoda pomorski unieważnił uchwałę o powołaniu makrokonwentów

2021-01-08 12:00
foto: gdansk.pl
Autor: brak danych

Jego zdaniem nie ma podstawy prawnej, na której mogłaby ona zostać wdrożona. Radni KO rozważają złożenie do sądu skargi na tę decyzję.

Uchwałę w sprawie zasad i trybu funkcjonowania konwentów makrodzielnicowych Rada Miasta Gdańska przyjęła 26 listopada 2020 r. Dotyczyła ona powołania nowego ciała doradczego, które miało stanowić forum dyskusji przedstawicielami sąsiadujących ze sobą dzielnic z radnymi Gdańska i z urzędnikami prezydenta w sprawach związanych z inwestycjami. Zgodnie z uchwałą, w mieście miało powstać 10 konwentów makrodzielnicowych, w których skład miało wchodzić od dwóch do pięciu dzielnic. Zadaniem konwentów miało być wyrażanie opinii i doradzanie w zakresie m.in. planowania inwestycji, wydatków dotyczących utrzymania, remontów i rozwoju infrastruktury. Pomysł krytykowali radni Prawa i Sprawiedliwości i przedstawiciele zarządów dzielnic. Ostatecznie za przyjęciem uchwały opowiedziało się 21 radnych Koalicji Obywatelskiej i Wszystko dla Gdańska, przeciw był cały klub PiS, od głosu wstrzymał się Andrzej Stelmasiewicz (WdG). W pierwszych dniach grudnia dokument trafił do wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha. W ramach rozstrzygnięcia nadzorczego stwierdził on nieważność uchwały ze względu na brak podstaw prawnych do powołania konwentów makrodzielnicowych. "W ocenie wojewody przywołany artykuł nie stanowi podstawy prawnej do podjęcia uchwały. Nie istnieje również żaden inny przepis prawa upoważniający Radę Miasta Gdańska do podjęcia uchwały w sprawie zasad i trybu funkcjonowania konwentów makrodzielnicowych. Tym samym uchwała została podjęta bez podstawy prawnej, co uzasadnia stwierdzenie jej nieważności w całości" – podały służby prasowe wojewody pomorskiego. Z argumentacją wojewody nie zgadza się Karol Ważny, radny KO i przewodniczący komisji, która pracuje nad reformą rad dzielnic. Nie wyklucza on skargi na decyzję wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. / PAP