Wróciły kontrole graniczne

2018-11-26 11:53
Wróciły kontrole graniczne
Autor: brak danych

Kontrole prowadzone są w związku ze szczytem klimatycznym ONZ COP 2018.

Do 16 grudnia granicę z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Kontrole są również prowadzone w portach morskich i na lotniskach. Przywrócenie kontroli nie oznacza powrotu przejść granicznych i szlabanów. Patrole Straży Granicznej używają do tego specjalistycznego sprzętu, czyli mobilnych terminali i tzw. schengenbusów. Pojazdy te mają wyposażenie umożliwiające funkcjonariuszom przeprowadzenie kontroli granicznej poza przejściem granicznym. Kontrola prowadzona jest jedynie wobec osób wjeżdżających do Polski, w sposób wyrywkowy, a działania dostosowane są do realnego zagrożenia. Funkcjonariusze typują osoby i pojazdy do kontroli na podstawie analizy ryzyka oraz informacji przekazywanych przez służby państw sąsiednich. Wszyscy odwiedzający Polskę powinni być przygotowani na konieczność okazania dokumentów oraz zezwolić na sprawdzenie pojazdu, którym podróżują. W czasie trwania tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej obywatele UE, EOG oraz innych państw, które nie należą do UE, ale na podstawie umów zawartych z UE korzystają z prawa do swobodnego przemieszczania, mogą wjechać na terytorium Polski na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu. Obywatele państw trzecich muszą spełnić warunki wjazdu określone w przepisach i posiadać paszport oraz wizę (jeśli jest wymagana).