Wsparcie dla osób ubezwłasnowolnionych

2022-06-22 11:47
zdjęcie przykładowe
Autor: pixabay.com

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zachęca do pełnienia funkcji opiekuna prawnego i kuratora dla mieszkanek i mieszkańców całkowicie oraz częściowo ubezwłasnowolnionych.

Kandydatki i kandydaci do pełnienia tych funkcji muszą mieć nieposzlakowaną opinię, pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych. O ustanowieniu opiekuna i kuratora decyduje sąd opiekuńczy.

Osoby ubezwłasnowolnione w Gdańsku nie zawsze są podopiecznymi pomocy społecznej. Zawsze potrzebne jest im jednak wsparcie.

Opiekun prawny wspiera osobę całkowicie ubezwłasnowolnioną, która jest w stanie sama wykonać niektóre codzienne czynności. Opiekun powinien chronić interesy osobiste i majątkowe takiej ubezwłasnowolnionej osoby. Powinien też dbać o właściwą dla niej opiekę medyczną, czy środki na życie oraz bezpieczeństwo jej i jej otoczenia. Kurator zapewnia opiekę i kontrolę nad sprawami życiowymi i majątkowymi osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Wspiera ją w życiu codziennym, pełni rolę doradcy np. w zakresie dysponowania dochodami.

Zainteresowani pełnieniem funkcji opiekuna prawnego lub kuratora dla ubezwłasnowolnionych mieszkańców Gdańska mogą kontaktować się ze specjalistą Centrum Pracy Socjalnej 4 MOPR przy ul. Lecha 1, tel.: 58 511 46 16 lub kom.: 506 228 183 (w godz. pracy Ośrodka), także email: mopr@gdansk.gda.pl.