Zakończyła się weryfikacja merytoryczna projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2023 w Tczewie

2022-06-13 8:26
Zakończyła się weryfikacja merytoryczna projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2023 w Tczewie
Autor: pixabay.com

Łącznie mieszkańcy zgłosili 29 pomysłów. Wszystkie pozytywnie przeszły ocenę formalną.

Kolejnym etapem była ocena merytoryczna, którą pomyślnie przeszło 16 projektów dużych oraz 5 projektów małych, 8 zostało odrzuconych.

Jak informuje tczewski magistrat, w ocenie merytorycznej brano pod uwagę m.in. koszty poszczególnych inwestycji, czas i możliwości techniczne ich realizacji, a także zgodność z obowiązującymi przepisami.

Do 8 lipca mieszkańcy dowiedzą się kiedy przeprowadzone zostanie głosowanie. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do końca września.

Listę wszystkich projektów, również tych niezakwalifikowanych do głosowania, a także szczegółowe informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego 2023 w Tczewie znajdziemy na stronie www.bo.tczew.pl