Zarzuty dla wójta gminy Stary Targ

2021-11-08 14:30
zdjęcie ilustracyjne
Autor: foto: pixabay.com

Chodzi o śledztwo w sprawie niegospodarności przy przetargu dotyczącym rekultywacji terenu po żwirowni.

Na podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego pięć osób, w tym wójt gminy Stary Targ, usłyszało zarzuty. Wójtowi Gminy Stary Targ prokurator zarzucił popełnienie dwóch przestępstw dotyczących niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem zamówienia publicznego.

Zdaniem śledczych, samorządowiec zatwierdził zamówienie publiczne z przedmiotem zamówienia publicznego, w którym nie były sprecyzowane warunki eksploatacji kruszywa. Ponadto dwukrotnie bezprawnie dokonał zmiany zapisów umowy o rekultywację terenu, co postawiło wykonawcę w uprzywilejowanej pozycji w stosunku do innych firm biorących udział w postępowaniu przetargowym. Zarzutem objęto również jednego z urzędników gminy Stary Targ.

Do nieprawidłowości przy przetargach dochodziło w latach 2014–2016, a kwota wyrządzonej gminie szkody przekroczyła 470 tys. zł. Podejrzanym grozi od 3 do 5 lat pozbawienia wolności. Śledztwo pod nadzorem prokuratury prowadzi Centralne Biuro Antykorupcyjne.