Zgłoś się po stypendium!

2018-10-17 10:09
Zgłoś się po stypendium!
Autor: brak danych

Ruszył nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla twórców kultury w przyszłym roku.

Stypendium przyznawane jest na konkretne przedsięwzięcie o charakterze artystycznym w roku 2019. O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne, a samo stypendium może być tylko indywidualne. Stypendia przyznawane są osobom, których miejscem zamieszkania lub tworzenia jest województwo pomorskie lub realizującym projekt dotyczący województwa pomorskiego. Formularze wniosków o stypendia dostępne są w sekretariacie Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Co ważne, do wypełnionego wniosku należy obowiązkowo dołączyć: życiorys artystyczny oraz dokumentację dorobku twórczego. Wnioski można składać do końca listopada.