Zmarł ks. Jerzy Kownacki

2021-07-20 13:50
foto: Maciej Kosycarz / diecezja.gda.pl
Autor: brak danych

Był wieloletnim wykładowcą Gdańskiego Seminarium Duchownego oraz jednym z pierwszych pracowników gdańskiego Radia Plus.

Ksiądz Kanonik Jerzy Kownacki urodził się 11 września 1941 r. w Toruniu w rodzinie Bonifacego i Agnieszki zd. Maćkowiak. Sakrament chrztu świętego przyjął w bazylice pw. św. Jana w Toruniu (obecnie katedra) 21 września 1941. Po zakończeniu wojny rodzice osiedlili się w Wąbrzeźnie. Tam też rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej. Od najmłodszych lat przejawiał wielkie zamiłowanie do służby Bogu i w wieku ośmiu lat został ministrantem. Dzień 3 czerwca 1950 r. – jak sam napisał – jest dla mnie szczególnie ważnym, w tym bowiem dniu przystępuję do Pierwszej Komunii św. Sakrament bierzmowania otrzymał z rąk bpa Bernarda Czaplińskiego w dniu 13 czerwca 1953 r. Pięć lat później, w czerwcu 1958 r. zdał egzamin maturalny w Państwowym Liceum Ogólnokształcącym w Wąbrzeźnie. Po odebraniu świadectwa maturalnego złożył dokumenty i zdał egzaminy wstępne na Wydziale Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W życiorysie składanym do seminarium napisał takie słowa: W domu, gdzie oprócz mnie jest nas jeszcze trzech braci i jedna siostra, otrzymałem bardzo staranne religijne wychowanie. Powołanie do kapłaństwa odczuwałem od dawnych lat, a spotęgowało się w lipcu tego roku i podczas wizytacji biskupiej [przyp. 15 sierpnia 1958 r.] postanowiłem nieodwołalnie poświęcić się służbie dla sprawy Bożej. Po rozmowach z ks. prefektem gimnazjalnym [ks. Jerzym Lewandowskim] upewniłem się w powołaniu. Moje podanie o przyjęcie do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie zostało załatwione negatywnie jedynie z braku miejsc. Wówczas zwrócił się z prośbą o przyjęcie do Gdańskiego Seminarium Duchownego, gdzie, po złożeniu dokumentów, wstąpił we wrześniu 1958 r. i rozpoczął formację przygotowującą do kapłaństwa. Święcenia diakonatu przyjął 19 marca 1964 r., natomiast święcenia kapłańskie (po uzyskaniu stosownych pozwoleń) otrzymał 21 czerwca 1964 r. z rąk J. E. Księdza Biskupa Edmunda Nowickiego w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Jako neoprezbiter został skierowany do parafii pw. Trójcy Świętej w Gdańsku-Oliwie. Jednocześnie ustanowiony został kapelanem biskupa ordynariusza do czasu rozpoczęcia studiów teologicznych w Wiecznym Mieście, gdzie pierwsze kroki stawiał na Papieskim Instytucie Liturgicznym. O obronieniu pracy i uzyskaniu tytułu doktora na Uniwersytecie Laterańskim poinformował bpa Lecha Kaczmarka telegramem z dnia 20 grudnia 1971 r. Dzisiaj obroniłem doktorat Jerzy Kownacki. Po powrocie do diecezji został ustanowiony wykładowcą liturgii praktycznej w Seminarium w Gdańsku-Oliwie oraz pełnił posługę kapelana biskupa Lecha Kaczmarka. W sierpniu 1974 r. został mianowany wikariuszem Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sopocie. Następnie jako wikariusz został skierowany do Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stegnie. Od 15 czerwca 1977 posługiwał jako wikariusz w Parafii pw. Św. Józefa przy kościele Chrystusa Króla w Gdańsku. A dwa lata później skierowano ks. Jerzego do pomocy duszpasterskiej w Parafii pw. Ducha Świętego przy Kaplicy Królewskiej i Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Następnie dekretem z dnia 23 stycznia 1982 r. został ustanowiony administratorem Parafii pw. Św. Piotra i Pawła w Gdańsku (przy ul. Żabi Kruk). 15 stycznia 1978 r. został ustanowiony Kierownikiem Gdańskiego Ośrodka Wiedzy Religijnej, a 1 marca 1984 r. zastępcą redaktora naczelnego dwutygodnika Gwiazda Morza. W czerwcu 1986 r. biskup gdański Tadeusz Gocłowski mianował dotychczasowego administratora proboszczem Parafii pw. Św. Piotra i Pawła w Gdańsku. Mając na uwadze zasługi dla Kościoła Gdańskiego jako profesora Seminarium oraz pełniącego inne odpowiedzialne funkcje diecezjalne bp Tadeusz Gocłowski mianował ks. Jerzego Kanonikiem Kapituły Katedralnej Gdańskiej. W 1987 r. podczas pielgrzymki Jana Pawła II w diecezji gdańskiej pełnił funkcję ceremoniarza. W czerwcu 1991 r. ks. Jerzy, na swoją prośbę, zakończył posługę jako proboszcz parafii i został skierowany do pomocy duszpasterskiej w Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku. Następnie do grudnia 1994 r. posługiwał duszpastersko, w jedynej wówczas Parafii, na gdańskiej Żabiance. Natomiast od 3 grudnia 1994 r. rozpoczął kapłańską służbę pomagając duszpastersko w Parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Gdyni-Demptowie. Kolejny dekret z dniem 18 sierpnia 1999 r. mianował ks. Jerzego Kapelanem w Domu Seniora im. Jana Pawła II w Gdańsku-Przymorzu w Ośrodku Caritas przy ul. Fromborskiej. Jak sam ks. Jerzy wyznał: są trzy miejsca w moim życiu, do których mam szczególne uczucia. To Parafia pw. Św. Piotra i Pawła w Gdańsku, Seminarium Duchowne i Dom Seniora na ul. Fromborskiej. Tam czułem się najlepiej., a jego pasją byli ludzie, liturgia i życiorysy Świętych. Ponadto w posłudze kapłańskiej ks. Jerzego można odnaleźć wiele wydarzeń, które świadczą o bogactwie i nieprzeciętności Jego osoby. Wiele z nich wynikało z pasji i zamiłowania, które przy tym okazywał. Szczególnie odznaczał się wrażliwością na drugiego człowieka, którego spotykał. Wśród zainteresowań niezwykłe miejsce zajmowało także radio, a początki tego sięgają roku 1971 i pracy w Radiu Watykańskim. W Archidiecezji Gdańskiej również rozpoznawalny jest jego głos odkąd podjął pracę przed mikrofonem w Radiu Plus. Również współpracował z Radiem Gdańsk oraz Telewizją Polską. Co zostało dostrzeżone i wyróżnione nagrodami (m.in. Radiowa Osobowość Roku 2001). Był ceremoniarzem biskupim oraz wieloletnim redaktorem kalendarza liturgicznego Diecezji. Z ogromną starannością realizował i wprowadzał w życie liturgiczne postulaty Soboru Watykańskiego II. Jego zamiłowaniem było wykładanie liturgiki zwłaszcza hagiografii Świętych. Szczególnie bliski był mu kult Bożego Miłosierdzia, co potwierdzał słowem i czynem wypowiadając często zawołanie Jezu ufam Tobie!, które uczynił myślą przewodnią swojego kapłaństwa. Ks. Kanonik Jerzy Kownacki po doświadczeniu cierpienia choroby, zaopatrzony sakramentami, zmarł 16 lipca 2021 r. w Domu Seniora im. Jana Pawła II w Gdańsku-Przymorzu. Uroczystości pogrzebowe pod przewodnictwem J. E. ks. Bpa Zbigniewa Zielińskiego odbyły się 20 lipca br. w Archikatedrze Oliwskiej w Gdańsku-Oliwie. Ks. Kownacki został pochowany na cmentarzu katolickim w Sopocie.