Zmniejszenie subwencji zagrożeniem dla nauki języka kaszubskiego?

2022-01-20 18:00
prof. Cezary Obrach - Prondzyński, prezes Instytutu Kaszubskiego
Autor: Katarzyna Polita / Radio Plus

Poprawka w ustawie budżetowej na ten rok, dotycząca zmniejszenia subwencji oświatowej o 40 mln zł nie została zatwierdzona przez Senat. W związku z tym, ustawa wraca do sejmu i będzie poddana ponownemu głosowaniu.

17 grudnia 2021 roku, Sejm przyjął ustawę budżetową na ten rok. Jedna z przyjętych do budżetu poprawek zakłada zmniejszenie o blisko 40 mln zł subwencji na naukę języków mniejszości narodowych i regionalnych. Rząd tłumaczy to, potrzebą przywrócenia równowagi w relacjach polsko-niemieckich. Ta kwota miałaby zostać wykorzystana na naukę języka polskiego poza granicami naszego kraju.

Zmniejszenie o blisko 40 mln zł subwencji na naukę języków mniejszości narodowych i regionalnych oznacza ograniczenie możliwości nauki języka kaszubskiego. Przy średnio kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy zł mniej w budżecie gmin na wydatki oświatowe, może to spowodować zmniejszanie liczby szkół, w których możliwa jest nauka kaszubskiego. Obecnie z takiej możliwości korzysta blisko 20 tys. uczniów w szkołach różnego stopnia i o różnym profilu.

To także ograniczenie możliwości zaznajamiania z kulturą kaszubską, ponieważ przy zmniejszeniu środków budżetowych, organizacja wycieczek do miejsc tej kultury, wydaje się być utrudniona. Niewykluczone, że przełoży się to także na zakup pomocy naukowych. Zmiany mogą uderzyć nie tylko w Kaszubów - kultura Pomorza i kaszubska są ze sobą ściśle powiązane a społeczności, na wielu płaszczyznach - przenikają się.

Poprawka w ustawie budżetowej na ten rok, dotycząca zmniejszenia subwencji oświatowej o 40 mln zł nie została zatwierdzona przez Senat. W związku z tym, ustawa wraca do sejmu i będzie poddana ponownemu głosowaniu.

Listen to "Zmniejszenie subwencji, zagrożeniem dla nauki języka kaszubskiego?" on Spreaker.