Zwracajmy uwagę na osoby narażone na wychłodzenie organizmu

2018-12-04 15:24
Zwracajmy uwagę na osoby narażone na wychłodzenie organizmu
Autor: brak danych

W czasie gdy na zewnątrz panują niskie temperatury wychłodzenie stanowi najczęstszą przyczynę utraty życia lub zdrowia.

W okresie jesienno-zimowym policjanci podczas patroli zwracają szczególną uwagę na miejsca, w których mogą przebywać bezdomni. Zwykle są to pustostany, ogródki działkowe, altanki. Funkcjonariusze dodatkowo przypominają, że problem wychłodzenia dotyczyć może również osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. W grupie ryzyka są także osoby starsze i niedołężne, które mieszkają samotnie. Mieszkańcy informacje o osobach potrzebujących pomocy mogą przekazywać do funkcjonujących na terenach miast i gmin ośrodków pomocy społecznej, a w sytuacjach nagłych także na policję i straż miejską.