Bulwar już wiosną

2019-12-30 14:59
Bulwar
Autor: Marta Dytwińska_Gawrońska

W czasie kolejnych wolnych dni warto wybrać się na bulwar nadodrzański i zobaczyć kolejne jego zmiany: przybywa elementów małej architektury. Także pozostałości po budynkach sakralnych są już widoczne.

Zwiększyło się dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na rewitalizację Bulwaru Nadodrzańskiego. Jest to największe w historii miasta dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. W tej chwili jego całkowita wartość to 16.535.063,23 zł.

– Prace są bardzo zaawansowane, choć nie brakuje przeszkód. Głównie ze względu na to, że jest to teren bardzo historyczny. Wiele prac na terenie inwestycji wymaga konsultacji z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków – mówi prezydent Rafael Rokaszewicz.

Na terenie Bulwaru urządzone zostaną bogate, zielone strefy rekreacyjne wyposażone w ławki, hamaki, stoliki. Wybudowana zostanie fontanna posadzkowa. Powstaną utwardzone przedłużenia ulic: Garncarskiej, Młyńskiej, Kołłątaja oraz parking u zbiegu ulic Nadbrzeżnej i Piotra Skargi. Przebudowany będzie także odcinek ul. Nadbrzeżnej w ciągu stanowiącym własność Gminy. Wiosną tereny bulwarów mają być już w pełni dostępne dla mieszkańców.