Informacje dla mieszkańców w związku z wyborami

2020-06-08 11:58
wybory
Autor: brak danych

28 czerwca wybierzemy Prezydenta Polski. Teraz jest jeszcze czas, aby dopisać się do listy wyborczej czy pobrać zaświadczenie uprawniające do głosowania w miejscu innym niż miejsce zameldowania.

Wybory na Prezydenta RP odbędą się 28 czerwca. Jednak nie każdy przebywa w miejscu swojego zameldowania, gdzie ma prawo oddać głos. Są sposoby, żeby zagłosować w innych miejscach, to na przykład zaświadczenie, do głosowania w dowolnym obwodzie głosowania. Wniosek o to zaświadczenie można złożyć do 26 czerwca. Otrzyma się dwa zaświadczenia jedno na wybory 28 czerwca, drugie do głosowania w II turze. Drugim sposobem głosowania w innym miejscu niż zameldowania, jest dopisanie się do spisu wyborców. Wniosek o to składać można do dnia 23 czerwca. Wyborcy, którzy złożyli wniosek o dopisanie do spisu wyborców dotyczących wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. muszą złożyć nowy wniosek o dopisanie do spisu wyborców dotyczący wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Wnioski o dopisanie do spisu na wybory Prezydenta RP zarządzone na 10 maja 2020 r. w kraju są anulowane. W urzędzie można także złożyć wniosek o sporządzenie pełnomocnictwa lub o głosowanie korespondencyjne. Wszystkie informacje dostępne są na oficjalnym portalu Urzędu Miejskiego w Głogowie.