Milionowy projekt w głogowskiej placówce

2020-05-25 11:33 Tomasz Olczak
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie
Autor: brak danych

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych na doposażenie pracowni i rozwój nauczycieli branży zawodowych.

Powiat Głogowski realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.:Rozwój zawodowców z Głogowa! - Wsparcie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Ze środków unijnych, a dokładnie z Europejskiego Funduszu Społecznego, do placówki trafi 978 120,00 zł. Koszt całego projektu to 1 029 600,00 zł. W ramach projektu realizowane są następujące zadania: 1) Doposażenie 3 pracowni zawodowych w Technikum nr 2 w Głogowie w okresie IX- X.2019r. 2) Podniesienie kompetencji zawodowych 50 uczniów (46 kobiet; 4 mężczyzn) - organizacja kursów oraz zajęć na uczelni wyższej w okresie IX.2019-VI.2021r. 3) Poniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy wśród 12 uczniów (10 kobiet; 2 mężczyzn) oraz wsparcie 30 uczniów (28 kobiet; 2 mężczyzn) z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w okresie IX.2019-VI.2021r. 4) Doskonalenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych 4 nauczycieli kształcenia zawodowego (2 kobiet; 2 mężczyzn) z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie w okresie IX.2019-II.2021r. 5) Organizacja staży zawodowych dla 40 uczniów (36 kobiet; 4 mężczyzn) w okresie VII.2020-VIII.2021r.