Monitorują jakość powietrza

2020-06-17 12:13
Monitorują jakość powietrza
Autor: brak danych

Do tej pory w Głogowie nie było możliwości bieżącego monitorowania jakości powietrza, teraz starostwo zakupiło 4 czujniki do pomiaru zanieczyszczeń w powietrzu oraz monitor interaktywny, informujący mieszkańców o jakości powietrza.

Naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Starostwo Powiatu Głogowskiego zakupiło 4 czujniki do pomiaru zanieczyszczeń w powietrzu oraz monitor interaktywny, informujący mieszkańców o jakości powietrza w jego najbliższej okolicy. Czujniki do pomiaru zanieczyszczeń w powietrzu zostały umieszczone w następujących lokalizacjach: · budynek Urzędu Gminy Kotla, · budynek Urzędu Gminy Żukowice, · budynek Zespołu Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie, · budynek Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie Czujniki mierzą podstawowe parametry związane z jakością powietrza - stężenie pyłów PM1, PM2, 5, PM10 oraz wilgotność, temperaturę, prędkość wiatru i ciśnienie atmosferyczne, czyli czynniki mogące wpływać na tworzenie się smogu. Wdrożony system informuje na bieżąco o poziomie zanieczyszczenia powietrza oraz o tym kiedy można bezpiecznie przebywać na zewnątrz. Przypomnijmy, że do tej pory w Głogowie był czujnik, z którego wyniki mogliśmy zobaczyć z opóźnieniem kilku dni. Monitor znajduje się w budynku starostwa, ale wyniki pomiarów można również sprawdzić za pośrednictwem strony internetowej map.airly.eu oraz aplikacji mobilnej Monitoring Powietrza BI.