Ukraińcy mogę rejestrować się w Urzędach Pracy

2022-03-16 11:49
Ukraińcy mogę rejestrować się w Urzędach Pracy
Autor: grafika: Powiatowy Urząd Pracy

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Głogowe działa już referat obsługi cudzoziemców. Na miejscu jest również tłumacz, który został zatrudniony przez głogowski pośredniak.

Od środy 16 marca obywatele Ukrainy już oficjalnie mogą rejestrować się w Urzędach Pracy. Otrzymają wtedy status osoby bezrobotnej i będą mogli korzystać z wszystkich form wsparcia, jakie oferują urzędy. Będą również ubezpieczeni. Oferty pracy będą kierowane bezpośrednio do nich i będą tłumaczone na język ukraiński. Te osoby będą mogły korzystać ze staży, prac interwencyjnych robót publicznych i to wszystko finansowane będzie ze środków Unii Europejskiej.

Na stażu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Głogowie jest zatrudniona Ukrainka, która zna bardzo dobrze język polski. Pani ma doświadczenie administracyjne i ukończone studia podyplomowe na kierunku finanse publiczne. Jej rolą będzie rejestrowanie obywateli Ukrainy i informowanie o formach pomocy i wsparcia. Będzie też służyła jako tłumacz.