Bezpieczny przejazd kolejowy

2018-03-06 13:57
Akcja Bezpieczny przejazd kolejowy
Autor: www.gniezno.policja.gov.pl

Policjanci podsumowali działania pod takim hasłem. Wspólnie z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei pod lupę wzięli kierowców i pieszych poruszających się na przejazdach.

Według statystyk, najczęstszą przyczyną zdarzeń w rejonie przejazdów kolejowych jest przejeżdżanie tuż przed zbliżającym się pociągiem, omijanie zamkniętych półrogatek, a nawet przejeżdżanie pod zamykającymi się zaporami. Często uczestnikami zdarzeń są osoby poruszające się pieszo po torach lub przechodzące przez nie w miejscach niedozwolonych. Podczas działań mundurowi nałożyli 4 mandaty karne za rażące wykroczenia drogowe. Kierujący pojazdem jest obowiązany: • zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd zachować szczególną ostrożność; • przed wjechaniem na tory upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona; • prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd; • w razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie. Kierującemu pojazdem zabrania się: • objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone; • wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy; • wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim; • omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu. Policjanci przypominają: - dojeżdżając do przejazdu kolejowego powinniśmy zachować szczególną ostrożność; - gdy widzimy czerwony sygnał obowiązkowo zatrzymajmy się przed przejazdem kolejowym; - gdy czekamy przed przejazdem kolejowym, przez który przejeżdża pociąg, możemy ruszyć dopiero po całkowitym uniesieniu się szlabanu i wyłączeniu czerwonego sygnału; - gdy jesteśmy świadkami zdarzenia natychmiast poinformujmy o tym policję i inne służby ratunkowe.

Źródło: www.gniezno.policja.gov.pl