Bezpłatne spotkania z mediatorem

2016-01-26 14:26

Nie chcesz iść do sądu, a spór utrudnia Ci życie? Spotkaj się z mediatorem. Będzie można to zrobić w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie. W każdy pierwszy wtorek miesiąca bezpłatne dyżury pełni tam mediator Anna Karwowska.

Od nowego roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące mediacji. To metoda ugodowego rozwiązywania sporów. Jest procedurą, której podlega prawie każdy rodzaj konfliktu. Skierowana jest do szerokiej grupy odbiorców, którzy nie chcą i nie mają czasu na długie procesy lub chcą przeznaczyć swoje pieniądze na inne cele niż koszty procesowe. Mediator pomaga wypracować porozumienie, które będzie satysfakcjonujące dla każdej ze stron. Spotkania z mediatorem w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie odbywać się będą w każdy pierwszy wtorek miesiąca, w godz. 13 -15.