BOMG: poznaliśmy zakwalifikowane projekty

2022-07-22 13:04
BOMG 2023
Autor: UM Gniezno

12 projektów zakwalifikowano w ramach przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego Miasta Gniezna. Przeszły one pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, i zostaną poddane pod głosowanie.

Głosowanie zostanie podzielone na dwie części, w większej puli – 800 tysięcy złotych – rywalizować będzie 6 projektów, w mniejszej – 200 tysięcy złotych – 6 projektów. Głosowanie odbędzie się w terminie od 5 do 30 września. Jego wyniki poznamy 10 października. Zwycięskie projekty będą realizowane w 2023 roku.

Lista zakwalifikowanych projektów

Duże projekty (do 800 tysięcy złotych):

„Budowa miejsc postojowych w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 9 i Parku Trzech Kultur w Gnieźnie” - szacunkowy koszt: 500 tysięcy złotych. Przedmiotem projektu jest budowa od 17 do 20 miejsc parkingowych na działce przy blokach mieszkalnych wielorodzinnych. Zamierzenie inwestycyjne obejmuje wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z chodnikiem dla pieszych z poszanowaniem istniejącego drzewostanu.

„Dostosowanie skrzyżowania ulic Osiniec i Kawiary do ruchu rowerowego we wszystkich kierunkach” - szacunkowy koszt: 135 tysięcy złotych. Projekt polega na połączeniu dróg rowerowych na skrzyżowaniu ulic Osiniec i Kawiary poprzez poszerzenie chodnika oraz zaprojektowanie ścieżki rowerowej we wszystkich 4 stronach skrzyżowania.

"Budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy ul. Chudoby” - szacunkowy koszt: 600 tysięcy złotych. Budowa dodatkowych miejsc parkingowych dla mieszkańców budynków wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Chudoby oraz osób przyjeżdżających do przedszkola nr 15 i Szkoły Podstawowej nr 6. Planuje się budowę 20-25 miejsc postojowych z poszanowaniem istniejącego drzewostanu.

„Centrum Sportowo-rekreacyjne na Dalkach” - szacowany koszt: 600 tysięcy złotych. Projekt polega na wykonaniu jednego boiska do piłki nożnej z nawierzchnią trawiastą; wykonanie prac budowlanych związanych z przygotowaniem terenu; wykonanie systemu nawadniającego oraz zakup i montaż bramek i piłkochwytów.

„Wykonanie miejsc postojowych oraz nasadzenie drzew przy ul. Zabłockiego 6” - szacunkowy koszt: 180 tysięcy złotych. Projekt przewiduje wykonanie około 16 miejsc postojowych o nawierzchni przepuszczalnej wraz z remontem istniejącej jezdni oraz nasadzeniem około 10 drzew wzdłuż miejsc postojowych.

„Budowa ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem od ul. Pustachowskiej wzdłuż Skalnej do ul. Ugory” - szacunkowy koszt: 600 tysięcy złotych. Projekt polega na budowie ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem wzdłuż ul. Skalnej.

Małe projekty (do 200 tysięcy złotych):

„Więcej zieleni dla Gniezna - nowe nasadzenia drzew przy gnieźnieńskich ulicach” - szacunkowy koszt: 70 tysięcy złotych. Przedmiotem projektu są nasadzenia drzew przy ul. Traugutta oraz przy ul. Granicznej. Planuje się nasadzenia drzew o obwodzie 12-14 cm, w ilości około 15 drzew. Dodatkowo przy ul. Granicznej zaplanowano nasadzenia krzewów na powierzchni ok. 70 m2.

„Alternatywa dla drogiego paliwa - rower i autobus (stojaki rowerowe i oznakowanie wiat autobusowych)” - szacunkowy koszt: 57 850 złotych. Przedmiotem projektu jest oznakowanie wiat autobusowych tablicami nazw ulic. Wykonanie i umieszczenie naklejek z oznaczeniem sieci połączeń autobusowych na wiatach autobusowych. Dodatkowo zamontowanie stojaków rowerowych we wskazanych lokalizacjach w centrum miasta.

„Antybetonoza czyli drzewa w centrum Gniezna” - szacunkowy koszt: 70 tysięcy złotych. Projekt polega na nasadzeniu drzew, maksymalnie 40 sztuk o obwodzie 10-16 cm we wskazanych lokalizacjach w centrum miasta.

„Ławki na fyrtlu - co by można było sobie przycupnąć” - szacowany koszt: 67 456,94 złotych. Projekt polega na zamontowaniu 14 ławek we wskazanych lokalizacjach w mieście.

„Psie i kocie cztery kąty. Poprawa warunków bytowych zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Gnieźnie” - szacunkowy koszt: 59 660 złotych. Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu niezbędnego do opieki nad zwierzętami przebywających w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Gnieźnie.

„Zadbajmy o bezdomne koty” - szacunkowy koszt: 60 tysięcy złotych. Projekt polega na zakupie karmy dla kotów, objęcie opieką weterynaryjną oraz na wykonaniu sterylizacji bezdomnych kotów.

Projekty odrzucone:

- Linia autobusowa łącząca Wierzbiczany z centrum: cmentarzem św. Krzyża i Galerią Gniezno.

- Połączenie dwóch dzielnic Gniezna (Skiereszewo – Wrzesińska).

Oba projekty nie są zgodne z założeniami regulaminu BOMG, który zakłada, że projekt musi być zrealizowany w trakcie jednego roku budżetowego.