Budżet Gniezna na 2023 rok przyjęty

2022-12-29 8:46
Miejscy radni przyjęli budżet Gniezna na 2023 rok
Autor: UM Gniezno

Przyszłoroczne dochody miasta wyniosą 338 milionów złotych, a wydatki przekroczą 364 miliony. Mimo deficytu na inwestycje przeznaczonych zostanie prawie 70 milionów złotych. Ale w związku z trudną sytuacją będą też cięcia i oszczędności.

Aż 1/3 wydatków bieżących to wydatki na oświatę i wychowanie, 26 milionów złotych trafi do pomocy społecznej, a 28 milionów to wydatki związane z administracja publiczną. Aż 7,5 miliona złotych przewidziano w budżecie na zakup energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia ulic gminnych. To wzrost aż o 268% w stosunku do tego roku. Odsetki od zaciągniętych przez miasto kredytów ze względu na wysoki wskaźnik WIBOR oszacowano na 7,7 miliona (w styczniu 2022 był to 1 milion złotych).

Mimo deficytu na inwestycje przeznaczonych zostanie prawie 70 milionów. Na wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych zaplanowano najwięcej, bo aż 28 milionów złotych, z czego 18,5 miliona to dofinansowania zewnętrzne. Kontynuowana będzie termomodernizacja i budowa odnawialnego źródła energii w Szkole Podstawowej nr 12, rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 oraz budowa sali gimnastycznej w tej szkole. Kompleksowej termomodernizacji doczeka się Szkoła Podstawowa nr 7. Inwestycje drogowe będą kosztować miejską kasę 14 milionów złotych. Miasto rozpocznie też inwestycje, które mają doprowadzić do uniezależnienia się energetycznego oraz zmniejszenia zużycia prądu. Są to otwór geotermalny i zakup autobusów elektrycznych. W 2023 zakończona zostanie rozbudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury.

W ramach oszczędności w przyszłym roku nie będzie realizowany program Lepsza jakość powietrza w Gnieźnie, nie będzie programu szczepień dla seniorów, miasto rezygnuje także z wydawania miejskiego informatora. Niedobór środków finansowych powoduje także wstrzymanie rozbudowy monitoringu miejskiego i oświetlenia ulicznego.