Dodatkowe środki Funduszu Pracy

2014-09-11 17:34

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy z Rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na rzecz promocji, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w ramach programu specjalnego „Gotowi do zmian”. Celem programu jest m.in podniesienie w 2014 r. aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 37 osób oddalonych od rynku pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie.

Program realizowany będzie do 31.12.2014 roku. PUP pozyskał również środki z Rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej dzięki którym możliwa będzie pomoc dla bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy - bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub długotrwale bezrobotnych. Programem realizowanym do 28.02.2015 r. objętych będzie 41 osób. Gnieźnieński Powiatowy Urząd Pracy dysponuje także środkami z Rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej dedykowanymi osobom do 30 roku życia. Skorzysta z nich 77 osób. Program realizowany będzie przez PUP w Gnieźnie do 28.02.2015 r.