Dotacje na kulturę

2014-06-24 10:08
Konkurs Fyrtel 6 Stanów Skupienia Kultury
Autor: MOK Gniezno

Masz pomysł na działania w sferze kultury, ale nie masz pieniędzy na jego realizację? Pomoże ci projekt „Fyrtel Sześciu Stanów Skupienia Kultury”.

Na wnioski o dotacje czeka Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie. Termin ich składania mija 4 lipca o godz. 17. Projekt zakłada minimum formalności. Szansę na pieniądze mają projekty, które: - zakładają współdziałanie z mieszkańcami, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego, - wynikają z konkretnych potrzeb mieszkańców Gniezna, - mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji, maksymalna kwota dotacji nie powinna przekraczać 4 tysięcy złotych, - przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności. - będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego, - będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne - społeczne, ludzkie i finansowe. Wniosek znajdziecie na stronie www.mok.gniezno.pl Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2014.