Gniezno stawia na rozwój usług społecznych

2024-01-23 13:48
Gniezno stawia na rozwój usług społecznych
Autor: UM Gniezno

Miasto pozyskało 3,5 miliona złotych dofinansowania z Funduszy Unijnych na projekt społeczny. Skorzysta z niego 222 mieszkańców. Zrealizuje go Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy ze Stowarzyszeniem Młodych Wielkopolan.

W ramach projektu „Gniezno stawia na rozwój usług społecznych” powstaną 2 mieszkania wspomagane, zostaną one wyposażone i wyremontowane. Celem funkcjonowania takich mieszkań jest przygotowanie osób do tej pory niesamodzielnych, potrzebujących wsparcia do pełnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Projekt zakłada również utworzenie 20 nowych miejsc w Klubie Seniora przy ul. Sportowej. Latem odbędzie się tam remont dolnej kondygnacji budynku, zamontowana zostanie winda. Osoby, które uczestniczyły w zajęciach klubu w poprzednich latach, zostaną objęte nowymi formami wsparcia, będą to między innymi zajęcia z cyfryzacji czy z prawnikiem. Na wszystkich czekają wyjazdy i imprezy, które zostaną zorganizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem Młodych Wielkopolan.

W ramach uzyskanego dofinansowania 86 osób zostanie objętych usługami opiekuńczymi i asystenckimi. Zostaną zatrudnione 2 opiekunki środowiskowe i 2 asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej. Usługi opiekuńcze będą świadczone dla 40 osób, natomiast usługami asystenckim zostaną objętych zostanie 46 osób z niepełnosprawnościami. Całkowita wartość projektu wynosi sięga blisko 4 milionów złotych.