Informacja ≠ Manipulacja – polecamy ciekawą konferencję w PWSZ!

2019-12-12 9:46
dr Krzysztof Danielewicz, płk rez.
Autor: brak danych

Konferencja odbędzie się w najbliższy piątek w kampusie akademickim Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie. Adresowana jest do wszystkich osób, dla których wiarygodna informacja jest podstawowym „narzędziem pracy”, a także dla tych, którzy w sposób świadomy chcą poruszać się i korzystać z zasobów współczesnego świata.

Organizatorzy szczególnie zapraszają przedstawicieli administracji publicznej, przedsiębiorców, specjalistów ds. bezpieczeństwa w firmach, przedstawicieli oświaty oraz służb mundurowych. Wydarzenie ma charakter otwarty, ale z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc i duże zainteresowanie tematem – obowiązują zapisy.

Program Konferencji

09:00 - 09:15 -Powitanie gości - dr Matylda Gwoździcka, Prorektor ds. kształcenia w PWSZ Gniezno

09:15 - 10:30 -Manipulacja w świecie żywności - Żaneta Geltz, Prezes Stowarzyszenia Happy Evolution Global

Association, Redaktor naczelna magazynu i serwisu informacyjnego hipoalergiczni.pl

10:30 - 11:20 -Walka Informacyjna - płk Witold Kudryk, oficer Wojska Polskiego

11:20 - 11:40 -PRZERWA KAWOWA

11:40 - 12:30 -Powstanie Państwa Islamskiego (ISIS), od manipulacji do państwowości -

dr Krzysztof Danielewicz, płk rez., Security in practice

12:30 - 13:20 -Znaczenie informacji w wojnie w Iraku - studium przypadku - mgr inż. Maciej Matysiak, płk rez.

były zastępca szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Security in practice/ Stratpoints

13:20 - 14:10 -Znaczenie analizy informacji dla skuteczności działań jednostki specjalnej GROM

– doświadczenia i wnioski, płk rez. Piotr Gąstał, były dowódca GROM, Stratpoints

14:10 - 14:30 -PRZERWA KAWOWA

14:30 - 15:00 -Bezpieczeństwo w sieciach bezprzewodowych - dr hab inż. Piotr Remlein,

prof. PWSZ Gniezno

15:00 - 15:20 -PRZERWA KAWOWA

15:00 - 15:40 -PANEL DYSKUSYJNY - Jak odnaleźć się w świecie manipulacji i dezinformacji?

- moderator Żaneta Geltz, Prezes Stowarzyszenia Happy Evolution Global Association,

Redaktor naczelna magazynu i serwisu informacyjnego hipoalergiczni.pl

15:40 - 16:00 -Zakończenie konferencji - dr Krzysztof Danielewicz, płk rez.

Rozmowa z dr Krzysztofem Danielewiczem z PWSZ w Gnieźnie