Jacek Bembnista pełniącym obowiązki dyrektora szpitala w Gnieźnie

2018-12-03 14:47

Został powołany 2 grudnia przez starostę gnieźnieńskiego. Decyzja została podjęta w trybie natychmiastowym z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu.

1 grudnia do zarządu powiatu dotarła informacja, że dotychczasowy zastępca dyrektora do spraw lecznictwa, Ewa Jachimczyk, w dniu 16 listopada złożyła rezygnację z pełnionej funkcji. Termin upływu wypowiedzenia mijał 2 grudnia. Już wcześniej informowaliśmy, że 21 listopada Beata Tarczyńska - poprzedni starosta, rozwiązała umowę o pracę z dotychczasowym dyrektorem Zespołu Opieki Zdrowotnej, Krzysztofem Bestwiną, zwalniając go jednocześnie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy. Brak osób zarządzających stanowiłby zagrożenie dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki stąd szybka decyzja starosty. Powierzenie funkcji p.o. dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski Jackowi Bembniście jest gwarantem zapewnienia ciągłości prawidłowego funkcjonowania szpitala. W przyszłości zostanie ogłoszony konkurs na to stanowisko.