Kobiecość we współczesnym świecie

2015-02-24 13:56

Temu tematowi będzie poświęcona konferencja, która 7 marca odbędzie się w Instytucie Kultury Europejskiej w Gnieźnie. Organizują ją Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska i Starostwo Powiatowe.

Konferencja ,,KOBIECOŚĆ WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE ’’ 7 marca godz. 10, aula Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie. Prelegenci: dr Jadwiga Pulikowska - ,, Rola kobiety w rodzinie. prof. UAM dr hab. Eliza Grzelak - ,, Role społeczne współczesnych kobiet w kontekście polskiej tradycji językowej ’’. dr Monika Białkowska- ,,Kariera manekina, czyli o kobietach w mediach’’ mgr Elżbieta Pilarczyk -,, Matka- rola dla każdego?’’. PRZERWA KAWOWA. dr Tomasz Pospieszny ,,Promienna Madonna’’ Moderator debaty dr Monika Białkowska: Uczestnicy debaty : Beata Tarczyńska- Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego. prof. UAM dr hab. Eliza Grzelak- Instytut Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. dr Jadwiga Pulikowska- Diecezjalna Doradczyni Duszpasterstwa Rodzin, autorka wielu poczytnych książek o kobiecości. Elżbieta Pilarczyk- Kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie. s. dyr. Magdalena Kąkol- Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP w Gnieźnie. Danuta Wiśniewska- Prezes Gnieźnieńskiego Uniwersytet Trzeciego Wieku. Teresa Niewiadomska – Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Grażyna Kozanecka- Przewodnicząca Stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska. WYSTĘP CHÓRU ,,PRESTO Zakończenie około godz. 14.