Koronawirus: ważne informacje dla mieszkańców Gniezna – aktualizacja, czwartek 19 marca

2020-03-19 13:55
www.gniezno.eu
Autor: brak danych

Kolejne instytucje ograniczają możliwość bezpośredniego kontaktu i zachęcają do załatwiania spraw telefonicznie lub mailowo. Dotyczy to między innymi bezpłatnych porad prawnych na terenie powiatu.

Komunikat Starosty Gnieźnieńskiego o zmianach w działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19 w terminie od 16 do 27 marca (z możliwością przedłużenia) zawieszona zostaje możliwość skorzystania z osobistej wizyty w nieodpłatnych punktach pomocy prawnej. W tym okresie można korzystać z porad nieodpłatnej pomocy prawnej w sposób zdalny, wyłącznie za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej. Więcej na www.bip.powiat.gniezno.pl i www.powiat.gniezno.pl Zmiany w doręczaniu korespondencji Urzędu Miejskiego 1) We wszystkich sprawach, w których to możliwe, korespondencja będzie wysyłana tylko przez ePUAP lub pocztą elektroniczną. Wszystkich, którzy dostaną urzędowe pisma przez e-mail, prosi się o zwrotne potwierdzenie otrzymania wiadomości. 2) Korespondencja doręczana przez pracowników Urzędu Miejskiego będzie uznawana za dostarczoną po wrzuceniu jej do skrzynki na listy (od mieszkańców nie będą zbierane pisemne potwierdzenia odbioru). 3) Pozostałe pisma, które wymagają przesłania za pośrednictwem Poczty Polskiej, mogą dotrzeć z opóźnieniem (ze względu na problemy z bieżącym dostarczaniem korespondencji poleconej przez Pocztę). W związku z zagrożeniem epidemicznym wstrzymuje się kontrole w miejscu planowanej realizacji zadań przez wnioskodawców ubiegających się o dotacje na zmianę źródeł ciepła w ramach programu Lepsza jakość powietrza w Gnieźnie". Szczegółowe informacje w tym zakresie, jak i te dotyczące złożonych dokumentów, można uzyskać pod numerem telefonu 61 426 04 76. Komunikat Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie W związku z sytuacją, która panuje obecnie w naszym kraju, Miejski Ośrodek Kultury był zmuszony do odwołania imprez oraz zajęć sekcji. Nie oznacza to jednak przerwy od kultury. Na profilach facebookowych Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Strego Ratusza codziennie około godziny 12:00 i 20:00 będą się pojawiały ciekawe propozycje spędzenia czasu w domu. Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie W związku ze wzmożoną liczbą przypadków zachorowań na koronawirusa w naszym kraju, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje: - od 17 marca 2020 r. wstrzymuje do odwołania bezpośrednią formę obsługi klientów w budynku przy ulicy Dworcowej 7 . Klienci będą obsługiwani pojedynczo, wyłącznie przez okienko Biura Obsługi Klienta. - od 17 marca 2020 r. wstrzymuje także do odwołania bezpośrednią formę obsługi klientów w budynku przy ulicy 3 Maja 30. - pracownicy MOPS w Gnieźnie pracują w dotychczasowych godzinach pracy placówki bez zmian. - klienci we wszystkich sprawach prowadzonych przez MOPS mogą kontaktować się z pracownikami MOPS- telefonicznie i mailowo od poniedziałku do piątku lub przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub w konkretnych sprawach za pośrednictwem ePUAP. - wykaz telefonów kontaktowych do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i pracowników znajduje się na stronie internetowej MOPS w Gnieźnie. - zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków. - aktualizowane na bieżąco informacje w powyższym zakresie będą dostępne na oficjalnej stronie internetowej MOPS w Gnieźnie Komunikat w sprawie rekrutacji do przedszkoli i szkół Od 16.03.2020 r. do 25.03.2020 r. rekrutacja do szkół i przedszkoli prowadzona będzie wyłącznie drogą elektroniczną, bez obowiązku składania w wybranej placówce wniosku lub zgłoszenia w wersji papierowej. Wniosek lub zgłoszenie w wersji papierowej należy dostarczyć do właściwej placówki niezwłocznie po jej otwarciu. Zakończenie kwalifikacji wojskowej w 2020 roku Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 poz. 423), kwalifikacja wojskowa w roku 2020 została zakończona w piątek, 13 marca 2020 roku. Wszystkie wezwania wydane przez Prezydenta Miasta Gniezna do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca do 30 kwietnia br. tracą ważność. Zawieszone dyżury radnych Decyzją Przewodniczącego Rady Miasta Michała Glejzera od 16 marca, do odwołania, zostają zawieszone dyżury radnych RMG. W celu uzyskania kontaktu z radnymi prosimy o kontakt telefoniczny z Wydziałem Biuro Rady Miasta tel. 61 426 05 02. Zamknięcie boisk ORLIK Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, iż w związku z zagrożeniem epidemiologicznym do 27.03.2020 zamknięte zostają boiska ORLIK będące w zarządzie GOSiR.