Kultura dostępna dla każdego

2023-02-28 13:32
Mariola Olejniczak z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Autor: Fot.: J. Malińska

Na bezpłatne szkolenia zaprasza Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Są kolejne trzy terminy spotkań. Odbędą się one 7, 14 i 15 marca.

Spotkania mają charakter warsztatowy. Ich uczestnicy poznają wymagania prawne dotyczące obsługi turystów z niepełnosprawnościami, a także pomoce dydaktyczne i technologiczne, których zadaniem jest czynić kulturę dostępną.

Program szkolenia:

- Wymagania prawne dotyczące obsługi turystów z niepełnosprawnościami (Konwencja ONZ, Konstytucja RP, ustawy).

- Obsługa turystów niewidomych (m.in. bariery komunikacyjne, cyfrowe i architektoniczne).

- Obsługa turystów G/głuchych i słabo słyszących (najczęściej popełniane błędy).

- Obsługa turystów z ograniczoną sprawnością ruchową (m.in. bariery komunikacyjno-cyfrowe, bariery architektoniczne).

- Obsługa turystów z niepełnosprawnością umysłową (bariery komunikacyjne, zagadnienia psychologiczne).

- Savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnościami – jak uniknąć gafy.

- Pomoce dydaktyczne i technologiczne, których zadaniem jest czynić kulturę dostępną.

Miejscem spotkania będzie siedziba Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Zgłaszać można się mailowo pod adresem: edu.mo@lednica.pl. W czasie szkolenia będzie można również zwiedzić nową wystawę czasową w muzeum „Sześć-ścian przeszłości. Skarbiec z Ostrowa Lednickiego” oraz wystawę prac malarskich Tadeusza Sobkowiaka.

Szkolenia odbywają się poprzez program Przeszłość w teraźniejszości - grant w ramach projektu Kultura bez barier realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

O szczegółach z Mariolą Olejniczak z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy rozmawiała Justyna Malińska.

Listen to "Kultura dostępna dla każdego" on Spreaker.