Miejska Rada Seniorów powstanie w Gnieźnie

2016-01-08 14:54

Właśnie ruszył nabór jej członków. Na wnioski do 29 stycznia czeka Urząd Miejski. Tam też można znaleźć formularze zgłoszeniowe.

Mogą nimi zostać seniorzy po 60 roku życia, posiadający poparcie co najmniej 25 osób i przedstawiciele lokalnych podmiotów działających na rzecz seniorów, w tym Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Rada Seniorów będzie organem konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym. Ma zapewnić najstarszym mieszkańcom wpływ na sprawy dotyczące lokalnej społeczności. Będzie ją tworzyć 9 osób. Będą one opiniować projekty aktów prawnych, inicjować działania na rzecz seniorów, monitorować ich potrzeby i upowszechniać wiedzę o ich prawach.