Mniej o 144 nieekologicznych pieców

2021-11-26 12:43
Mniej o 144 nieekologicznych pieców
Autor: Urząd Miejski w Gnieźnie

Taka ilość „kopciuchów” zniknęła z gnieźnieńskich budynków dzięki miejskiemu programowi „Lepsza jakość powietrza w Gnieźnie”.

Miasto Gniezno każdego roku likwiduje stare piece, które zanieczyszczają środowisko. W tym roku dwa budynki, przy ulicy Czystej 5 i Farnej 2, zostały podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dzięki temu działaniu zniknęło 26 pieców kaflowych. Koszt inwestycji wyniósł nieco ponad 400 tys. zł. W 2020 roku podobne działania miały miejsce na ul. Libelta 56. Przy tej inwestycji zlikwidowano 12 pieców kaflowych.

Mieszkańcy Gniezna mogą skorzystać z programu „Lepsza jakość powietrza w Gnieźnie” uzyskując dofinansowanie na wymianę starego pieca na ekologiczne źródła ogrzewania. Dzięki temu programowi w Gnieźnie w 2021 r. zniknęło 118 źródeł ciepła na paliwa stałe w 71 lokalach i budynkach mieszkalnych. Kosztowało to miejski budżet prawie 250 tys. zł. W ostatnich latach realizowano kilka programów związanych z wymianą ogrzewania. W latach 2014 – 2018 był to program KAWKA, dzięki któremu zostały zlikwidowane 654 piece, a łączny koszt zrealizowanych działań wyniósł 5,5 mln zł. W ramach programu „Lepsza jakość powietrza w Gnieźnie”, finansowanego tylko i wyłącznie z miejskiego budżetu, zostało zlikwidowanych 236 pieców (127 w 2019 r. i 109 w 2020 r.).