Mogą liczyć na pomoc finansową i duchową formację

2017-03-07 9:08
logo Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia
Autor: brak danych

Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. W archidiecezji gnieźnieńskiej jest ich w tej chwili 46. To uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i studenci. Archidiecezja ma w sumie 50 miejsc.

Kryteria, które należy spełnić, aby otrzymać stypendium fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia: · średnia ocen nie niższa niż: 4,8 w gimnazjum i 4,5 w szkole średniej · dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 0,7 najniższego wynagrodzenia brutto; obecnie jest to kwota 1400 zł · wiejskie lub małomiasteczkowe pochodzenie (miasto do 20 tys. mieszkańców) · pozytywne opinie ks. proboszcza, katechety, wychowawcy · szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie, wolontariacie Krok po kroku, czyli jak zostać stypendystą fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia: · Napisz wiadomość do koordynatora diecezjalnego, że jesteś zainteresowany włączeniem do programu stypendialnego >>> radoslaw.kazmierski@dzielo.pl · W odpowiedzi otrzymasz Kartę informacyjną kandydata, którą należy wypełnić, wydrukować i zanieść do księdza proboszcza swojej parafii z prośbą o potwierdzenie. · Następnie swój wniosek wyślij na adres: Kuria Metropolitalna w Gnieźnie Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia ul. Jana Łaskiego 7 62-200 Gniezno · Wszystkie wnioski, które dotrą do 30 września, będą rozpatrywane w październiku. O przyznanym stypendium zostaniesz poinformowany przez wiadomość e-mail do 15 października · Osoba zakwalifikowana do programu stypendialnego otrzymuje konto stypendysty i gromadzi wszelkie niezbędne dokumenty · Po zebraniu kompletu dokumentów wysyła je do koordynatora diecezjalnego (adres pkt 2) · Koordynator diecezjalny wysyła wniosek do biura fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia · Po pozytywnej weryfikacji wniosku stypendialnego przez fundację, kandydat otrzymuje stypendium począwszy od miesiąca, w którym papierowy wniosek wpłynął do biura fundacji Koordynatorem diecezjalnym fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia jest ks. Radosław Kaźmierski mail: radoslaw.kazmierski@dzielo.pl Wszelkie informacje dotyczące działalności fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia znajdują się na stronie internetowej: www.dzielo.pl.


Z diecezjalnym koordynatorem fundacji, księdzem Radosławem Kaźmierskim, rozmawiała Justyna Malińska