„Mój pomnik przyrody”

2022-11-04 18:10
Wierzba biała przy ul. Kawiary
Autor: J.Malińska

Lista lokalnych pomników przyrody powstała w Gnieźnie. Wszystko za sprawą konkursu zorganizowanego przez gnieźnieńskie koło Polskiego Klubu Ekologicznego. Zgłoszono do niego w sumie 35 drzew. Spośród nich wybrano 10.

Zespół pracowników Zakładu Zieleni Miejskiej i Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego dokonał szczegółowej analizy stanu drzew, biorąc pod uwagę kondycję drzewa (korzenie, pień, koronę, liście) jego obwód i wielkość, stan zdrowotny (grzyby, uszkodzenia, chlorozy, nekrozy) itp. Komisja wyłoniła ostatecznie 10 wyjątkowych drzew. To cis przy ul. Wrzesińskiej, wierzba biała przy ul. Kawiary, surmia przy ul. Ludwiczaka, dąb przy ul. Lema, jesion przy ul. Ludwiczaka w parku, robinia akacjowa przy ul. Mickiewicza, wiąz szypułkowy w Parku Miejskim, dąb przy ul. Kawiary, olcha przy ul. Czeremchowej rosnąca w grupie trzech drzew, lipa szerokolistna na os. Kazimierza Wielkiego – naprzeciw SP 12, również rosnąca w grupie. Ponadto na listę wyjątkowych drzew wpisano zespoły drzew: aleja kasztanowców przy ul. Ludwiczaka, aleja wiązów przy ul. Orzeszkowej oraz aleja kasztanowców przy ul. Wodnej.

O szczegółach Justyna Malińska.

Listen to "Mój pomnik przyrody" on Spreaker.