MPPP: Nowa wystawa czasowa

2022-02-22 18:00
PrzedPolska. Ziemie polskie w czasach plemiennych”
Autor: J.Malińska

Co działo się na ziemiach dzisiejszej Polski na długo przed Mieszkiem? Można dowiedzieć się odwiedzając Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Pokazuje to najnowsza wystawa czasowa „PrzedPolska. Ziemie polskie w czasach plemiennych”.

To opowieść o powstawaniu państwa polskiego, które nie narodziło się wraz z chrztem Mieszka I, a swoje dzieje zawdzięcza czasom znacznie wcześniejszym. Na wystawie zobaczyć można ponad 300 zabytków reprezentatywnych dla pięciu późniejszych dzielnic państwa piastowskiego: Wielkopolski, Małopolski, Śląska, Mazowsza i Pomorza. Eksponaty związane są z życiem codziennym Słowian, ale także ukazują ich bardziej luksusowe oblicze. Najciekawszym punktem wystawy jest „Geograf Bawarski” - pierwsze źródło pisane (z 845 r.) informujące o plemionach zachodniosłowiańskich. Większość zabytków, w tym manuskrypt, upubliczniane są w Polsce po raz pierwszy. Wystawę zwiedzać można do 2 października.

Muzeum Początków Państwa Polskiego odwiedziła Justyna Malińska.

Listen to ""PrzedPolska. Ziemie polskie w czasach plemiennych”" on Spreaker.