Nagroda dla Gniezna

2022-01-21 9:55
Nagroda dla Gniezna
Autor: Urząd Miejski w Gnieźnie

Miasto zdobyło III miejsce w konkursie „Wielkopolska Otwarta na Innowacyjny Samorząd”. Doceniono projekt „Teleopieka dla Seniora” realizowanemu przez Wydział Spraw Społecznych od 2018 roku.

Celem Konkursu „Wielkopolska Otwarta na Innowacyjny Samorząd” w roku 2021 było nagrodzenie innowacyjnych działań w wielkopolskich gminach i powiatach, na rzecz poprawy jakości życia osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, m.in. migrantów, osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, osób starszych, osób z wysokiego kręgu ryzyka socjalnego i rodzin, realizowanych w latach 2019-2021. W ramach nagrody pracownicy Urzędu Miejskiego wzięli udział w warsztatach zorganizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Laureaci mieli również możliwość uczestnictwa w wizycie studyjnej w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapoznając się z innowacjami na rzecz poprawy jakości życia osób wykluczonych społecznie wdrożonymi przez organizacje pozarządowe przy współpracy z trójmiejskimi samorządami.