Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego przyznana

2022-06-22 12:43
Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego
Autor: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Wyróżnienie trafi w tym roku do Polskiej Akademii Umiejętności. Przyznaje je Marszałek Wielkopolski z inicjatywy Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

To nagroda honorowa. Trafia do osób i instytucji, które mają wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych i upowszechniania wiedzy o roli dynastii piastowskiej w historii Polski i Europy oraz ochrony piastowskiego dziedzictwa kulturowego. Polska Akademia Umiejętności jest instytucją, której korzenie sięgają utworzonego w 1815 roku Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. W 1872 roku przekształciło się ono w Akademię Umiejętności, a od 1918 roku funkcjonuje jako Polska Akademia Umiejętności. Przedstawiciele Akademii odegrali istotną rolę m.in. w badaniach sfragistycznych i numizmatycznych obejmujących czasy piastowskie. Czynnymi członkami Akademii Umiejętności byli pierwsi badacze Ostrowa Lednickiego. W związku z jubileuszem 150-lecia przekształcenia Towarzystwa Naukowego Krakowskiego w Akademię Umiejętności uroczyste wręczenie nagrody odbędzie się 18 października podczas obchodów rocznicowych w Krakowie.