Niezwykłe odkrycie w kościele ojców franciszkanów w Gnieźnie

2015-02-26 11:46

Podczas prac remontowych odkryto kryptę przeznaczoną na pochówek księcia Bolesława Pobożnego. To właśnie z inicjatywy jego i jego żony, błogosławionej Jolenty, w XIII wieku franciszkanie przybyli do naszego miasta.

Kościół miał stać się świątynią grobową książąt piastowskich z dynastii gnieźnieńsko-kaliskiej. Krypta zostanie specjalnie wyeksponowana, w przyszłości będzie też ją można zwiedzić. Wcześniej musi jednak zostać zbadana przez archeologów. W kościele i klasztorze trwają prace remontowe. Jest już nowy dach i instalacje, odnowiono także ołtarz główny i boczny, a witraże poddano renowacji. Teraz objęły nawę główną. Gnieźnieński klasztor ojców franciszkanów jest historycznie najstarszym w prowincji gdańskiej. Budowa kościoła rozpoczęła się w 1270 roku, a 9 lat później miała miejsce uroczysta konsekracja. Świątynia od początku nosi wezwanie Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. W ołtarzu głównym znajduje się łaskami słynący obraz Matki Bożej Pocieszenia Pani Gniezna.