Nowa lokalizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

2022-05-17 8:14
PSZOK w nowym miejscu
Autor: UM Gniezno

Z ulicy Chrobrego przeniósł się na ulicę Osiniec. Jest czynny 4 dni w tygodniu. Z usług punktu mogą korzystać mieszkańcy Gniezna, którzy płacą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przy wjeździe na teren Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych niezbędne jest okazanie kodu QR, który każdy mieszkaniec płacący „za śmieci” może otrzymać w Urzędzie Miejskim – w Referacie Zagospodarowania Odpadów lub wygenerować samodzielnie na stronie pszok.gniezno.eu. Mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej identyfikator płatnika oraz numer identyfikacyjny niezbędny do wygenerowania QR kodu otrzymają od administratora. Punkt działa we wtorki, czwartki i piątki od 11:00 do 18:00, a w soboty od 8:00 do 14:00.

Wprowadzono limity dostaw odpadów komunalnych do PSZOK w ciągu roku. Z jednego lokalu w ciągu roku można dostarczyć: do 10 sztuk zużytych opon samochodowych, do 200 kilogramów opadów wielkogabarytowych, do 200 kilogramów odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne, do 200 kilogramów odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy. Mieszkańcy Gniezna, którzy chcą zostawić odpady ponad limit, będą musieli za to zapłacić na podstawie obowiązującego cennika. PSZOK nie przyjmuje odpadów poprodukcyjnych pochodzących z działalności gospodarczej.