Nowy dowódca

2014-02-05 9:30

Zmiany w 3 Skrzydle Lotnictwa Transportowego w Powidzu.

Dotychczasowy dowódca – pułkownik Sławomir Żakowski odchodzi na stanowisko zastępcy Dowódcy Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Lotniczego. Zastąpi go pułkownik Mirosław Jemielniak. Przekazanie dowodzenia odbędzie się dziś. Żakowski był dowódcą skrzydła od marca 2011 roku. Płk pil. Mirosław Jemielniak jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. W 1996 roku ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Rzeszowie, a w 2001 roku studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim. Odbył kurs specjalistyczny dla pilotów na samolot CASA C-295M oraz kurs specjalistyczny Starszych Inspektorów Bezpieczeństwa Lotów. W 2010 roku ukończył studia podyplomowe w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie na kierunku Zarządzanie Lotnictwem. W ubiegłym roku został absolwentem Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej na tej samej uczelni. Karierę zawodową rozpoczął jako starszy pilot w 7. pułku lotnictwa myśliwsko-bombowego w Powidzu, a w 1988 roku został przeniesiony do 8. pułku lotnictwa myśliwsko-bombowego w Mirosławcu. W latach 1989-1994 pełnił służbę w 45. pułku lotnictwa szkolno-bojowego w Babimoście, w którym od 1991 roku był dowódcą klucza lotniczego. W latach 1992-2007 związany był z Krakowem, z 13. pułkiem lotnictwa transportowego, a po jego reorganizacji z 13. eskadrą lotnictwa transportowego. W latach 2007-2008 był szefem szkolenia w 3. Brygadzie Lotnictwa Transportowego w Powidzu. W lutym 2008 roku został wyznaczony na stanowisko dowódcy 8. Bazy Lotniczej w Krakowie, przeformowanej w lipcu 2010 roku w 8. Bazę Lotnictwa Transportowego. 20 sierpnia 2010 roku został dowódcą 36. specjalnego pułku lotnictwa transportowego w Warszawie i pełnił tę funkcję do momentu rozwiązania jednostki w dniu 31 grudnia 2011 roku. Od 1 stycznia 2012 roku był Szefem Bezpieczeństwa Lotów Sił Powietrznych.