Opaski bezpieczeństwa dla seniorów

2024-01-09 13:13
Opaski bezpieczeństwa dla seniorów
Autor: UM Gniezno

Mogą się o nie starać mieszkańcy Gniezna w wieku 60 lat +, którzy mieszkają samotnie, są przewlekle chorzy lub mają orzeczony stopień niepełnosprawności. Miasto po raz kolejny realizuje program „Korpus wsparcia seniorów”.

Głównym celem programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024” jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. ”opieki na odległość”. To rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych wymagających usług opiekuńczych jak i tych, którzy z tej formy wsparcia nie korzystają, ale u których zmiany stanu zdrowia są na tyle nieprzewidywalne, że konieczne jest stałe monitorowanie podstawowych funkcji życiowych w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwie najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej.

„Opaska bezpieczeństwa” jest połączona z całodobowym centrum monitoringu. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny, opiekun medyczny), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

Na zgłoszenia zainteresowanych osób czeka Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Można to zrobić telefonicznie – 61 426 25 82 wew. 65 i 64 – lub w siedzibie przy ulicy Dworcowej 7 (pok. nr 15 I piętro). Termin mija 23 stycznia. Samo zgłoszenie nie jest równoznaczne z objęciem wsparciem.