Ostrożnie z fajerwerkami

2020-12-31 9:16
foto: pixabay.com
Autor: brak danych

Apelują o to policjanci. Co roku w tym czasie dochodzi do wypadków związanych z ich używaniem. Dlatego niezbędne jest przestrzeganie elementarnych zasad.

Przed zakupem materiałów pirotechnicznych, należy sprawdzić czy: - obudowa nie posiada żadnych wad mechanicznych - pęknięcia, przerwania, wgniecenia czy wybrzuszenia, - elementy składowe są dobrze ze sobą połączone i nie przesuwają się, - wyrób, który jest przeznaczony do pionowego ustawienia na podłożu lub wkopania w ziemię jest wyposażony w oprzyrządowanie, pozwalające na właściwe ustawienie w sposób wykluczający przewrócenie lub przechylenie się w trakcie działania, - petarda przeznaczona do trzymania w dłoni posiada uchwyt zapewniający bezpieczne utrzymanie podczas palenia, - dołączona jest instrukcja obsługi, zawierająca co najmniej: informację dotyczącą sposobu odpalenia oraz ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa podczas użytkowania. Podczas używania wyrobów pirotechnicznych należy pamiętać, że : - Wyroby pirotechniczne i ich odpalanie to niebezpieczna zabawa, dlatego wolno je odpalać wyłącznie pod nadzorem dorosłych; - Wybuchająca nagle petarda nie tylko może spowodować oparzenia rąk i twarzy, ale także poważniejsze uszkodzenia ciała, np. utratę wzroku, palców lub całej ręki; - W pomieszczeniach zamkniętych oraz w pobliżu obiektów mogących być narażonych na pożar nie wolno używać wyrobów pirotechnicznych; - W stanie nietrzeźwym oraz w okolicznościach mogących narazić innych na niebezpieczeństwo nie odpalajmy petard; - Jeśli po odpaleniu fajerwerku lub wypaleniu lontu okaże się, że nie eksplodował, nie podchodźmy, aby sprawdzić, co się stało; - Jedynie postępowanie zgodne z instrukcją gwarantuje bezpieczeństwo podczas odpalania petard; - Huk petard niepokoi zwierzęta, szczególnie psy. Należy zadbać o czworonogi, by nie były narażone na odgłosy wybuchów. Zapamiętaj: Zapalać fajerwerki mogą wyłącznie osoby dorosłe, dzieci nie powinny się nimi bawić. Materiały pirotechniczne należy używać zgodnie z załączoną do nich instrukcją i tylko w miejscach, gdzie nie stworzą zagrożenia dla ludzi, a także nie spowodują zagrożenia pożarem. Zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 21 czerwca 2002r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz.U. nr 117, poz. 1007, z późn. zm). sprzedaż środków pirotechnicznych osobom niepełnoletnim jest przestępstwem, za które grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Fajerwerki należy sprzedawać tylko w taki sposób, by kupujący nie miał do nich bezpośrednio dostępu, powinien je podać sprzedawca.

Źródło: KPP Gniezno