„Otwarte okno ikony” tylko do końca września

2014-08-21 14:51
Motyw plakatu wystawy , obraz Jarosława Kałużyńskiego Otwarte okno ikony
Autor: brak danych

Już tylko nieco ponad miesiąc w Muzeum Początków Państwa Polskiego można oglądać wystawę czasową pod takim tytułem. To blisko 250 ikon wywodzących się z warsztatów starowierców rosyjskich. Zgromadziło je Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej.

Do najciekawszych należą ikony ze starowierskich warsztatów w Palechu, Chołuju (Hołuju), Wiatki, Fedoskino i Moskwy. Oprócz tradycyjnych ikon na desce zobaczyć można także bogatą i zróżnicowaną geograficznie metaloplastykę - składeny, plakiety, krzyże. Prezentowane ikony powstały w okresie od XVII do XX wieku. Największą liczbę stanowią ikony dziewiętnastowieczne, co odzwierciedla siłę wytwórczą tego okresu. Poszczególne części ekspozycji ilustrują najpopularniejsze przedstawienia rozpowszechnione w kulcie prawosławnym: wyobrażenia Matki Bożej, wyobrażenia Chrystusa, wyobrażenia świętych. Reprezentują różny stopień duchowości i różne warsztaty, pozwalając zwiedzającym poznać jak najszersze spektrum tej szczególnej sztuki.