Paczka dla Ukrainy

2022-12-29 8:59
Paczka dla Ukrainy
Autor: Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej

Akcję organizuje Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Zachęca wszystkich do włączenia się w pomoc mieszkańcom Ukrainy.

Pomoc kierowana jest bezpośrednio do osób, które pozostały na Ukrainie, w miejscowościach najbardziej dotkniętych działaniami wojennymi. Panuje tam zimowa aura, a co za tym idzie bardzo trudne warunki - minusowe temperatury, brak energii, brak żywności. Wszystkie zebrane paczki, zostaną przekazane przez gnieźnieńską Caritas do Caritas Polska – a ta z kolei przekaże je bezpośrednio na Ukrainę, gdzie będą rozdystrybuowane wśród rodzin, pozbawionych aktualnie dostępu do podstawowych produktów żywnościowych oraz higienicznych.

Zasady przygotowania paczki: karton i listę produktów można pobrać w Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej (ul. Seminaryjna 2) lub w parafii. Potrzebne są między innymi kasze, makarony, konserwy, środki czystości, świece i zapałki. Skompletowane paczki można składać w Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej najpóźniej do 30 stycznia.