Pamiętaj o wymianie dowodu osobistego

2014-02-05 9:45
Urząd Miejski
Autor: brak danych

Przypominają gnieźnieńscy urzędnicy. Ważność tracą dokumenty wydane w 2004 roku.

Dokładny termin ważności każdy może sprawdzić sam. Datę znajdziemy pod informacją o numerze dowodu, umieszczoną w prawym dolnym rogu. O wymianę dokumentu trzeba wystąpić nie później niż na 30 dni przed jej upływem. Wniosek składamy osobiście w Urzędzie Miejskim. Przypominamy: w zależności od wieku posiadacza dokumentu dowody osobiste wydawane są: osobom niepełnoletnim na okres 5 lat, osobom pełnoletnim na okres 10 lat, natomiast osobom starszym, które ukończyły 65 rok życia na czas nieoznaczony.