Patrol z military police

2018-03-15 9:20
Wspólne patrole
Autor: www.gniezno.policja.gov.pl

Na terenie powiatu gnieźnieńskiego pojawiły się nowe trzyosobowe patrole. W ich skład wchodzi policjant drogówki, żandarm wojskowy i żołnierz amerykański - military police.

Gnieźnieńscy policjanci od wielu lat współpracują z Żandarmerią Wojskową. Organizują wspólne patrole w rejonach zagrożonych naruszeniem porządku publicznego i czy prowadzą kontrole ruchu drogowego. Trzyosobowe patrole to nowość. Są wynikiem zwiększonej liczby wojsk amerykańskich na terenie powiatu gnieźnieńskiego. W ich skład wchodzi policjant drogówki, żandarm wojskowy i żołnierz amerykański (military Police, nasz odpowiednik żandarmerii wojskowej). Żandarmi uprawnieni są między innymi do legitymowania i zatrzymywania, dokonywania kontroli osobistej oraz używania w stosunku do tych osób wszystkich prawem dopuszczonych środków przymusu bezpośredniego.