Pięknieje Wielkopolska Wieś

2022-01-10 12:15

Trwa nabór zgłoszeń do dwunastej edycji konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski. Termin mija 7 lutego. Do wydania jest w sumie ponad 6 milionów złotych.

Konkurs jest skierowany do wsi i małych miasteczek – do 5 tysięcy mieszkańców. Mogą one uzyskać od 10 do 50 tysięcy złotych dofinansowania na realizację projektów związanych z infrastrukturą, dziedzictwem kulturowym czy promocją lokalnych tradycji (poziom pomocy finansowej w ramach konkursu wynosi maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych projektu). Warunkiem niezbędnym jest uczestnictwo sołectwa lub miasta w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi”. Gmina może zgłosić maksymalnie 3 wnioski, natomiast dana miejscowość może wnioskować o wsparcie tylko na realizację jednego projektu.

W ubiegłorocznej edycji aż 137 wniosków otrzymało wsparcie finansowe. Na realizacje programu przeznaczono dotychczas ponad 41 milionów złotych. Jego najważniejszym celem jest aktywizacja mieszkańców wsi i społeczności wiejskich, podniesienie jakości życia na terenach wiejskich, integracja lokalnych społeczności poprzez ich bezpośrednie zaangażowanie w realizację projektu, a także promocja idei odnowy wsi.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym formularze, dostępne są na stronach internetowych: www.umww.pl (podstrona Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi) oraz www.wow.umww.pl.