Pieniądze dla organizacji pozarządowych

2015-01-05 14:18

Zarząd Powiatu we Wrześni ogłosił konkurs ofert.

Do rozdysponowania jest 85 tysięcy złotych, między innymi na zadania z zakresu kultury, edukacji, sportu, działalności na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych czy promocję zdrowia. Wnioski można składać do 23 stycznia.