Pierwsi pacjenci w nowym budynku

2021-07-12 21:44
Pierwsi pacjenci w nowym budynku szpitala
Autor: Szpital Pomnik Chrztu Polski

Rozpoczyna się proces uruchamiania działalności medycznej w nowym budynku Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie. Pojawili się tam pierwsi pacjenci.

To pacjenci Oddziału Kardiologii i Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego na poziomie 0 nowego obiektu. Oddział Kardiologiczny działać będzie w trybie 24-godzinnego dyżuru w ramach programu leczenia inwazyjnego ostrych zespołów wieńcowych, leczenia zaburzeń rytmu i przewodzenia oraz leczenia ostrych stanów zagrożenia życia w kardiologii. Ponadto oddział zajmuje się diagnostyką inwazyjną oraz nieinwazyjną chorób układu sercowo-naczyniowego oraz leczeniem pacjentów w trybie planowym. Nowocześnie wyposażone pomieszczenia zapewniają m.in. implantację stymulatorów, kardiowerterów, defibrylatorów, ablację, leczenie niewydolności serca (CRT) oraz leczenie stanów zagrożenia zżycia w kardiologii. Nowy Oddział Kardiologii wyposażony jest również w angiograf oraz nową pracownię hemodynamiki, które pozwolą na bezpieczniejszą i skuteczniejszą pracę zespołu lekarzy, co przełoży się na korzyści dla chorych i szpitala.

Źródło: Szpital Pomnik Chrztu Polski