Podsumowanie działań ,,NURD"

2017-06-01 12:31
akcja
Autor: Policja Gniezno policja

Gnieźnieńscy policjanci z drogówki nałożyli łącznie 67 mandatów karnych. Działania prowadzone były w godzinach 06:00 do 22:00.

Celem akcji jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Piesi stanowią szczególnie zagrożoną grupę uczestników ruchu drogowego. Dynamiczny wzrost liczby osób zmotoryzowanych potęguje stopień zagrożenia dla ich życia i zdrowia. Wczoraj od rana policjanci drogówki prowadzili działania pod hasłem ,, niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Mundurowi zwracali szczególną uwagę na właściwe zachowanie kierujących wobec pieszych oraz zgodne z przepisami poruszanie się pieszych na oznakowanych przejściach, a także stosowanie się do sygnalizacji świetlnej. Policjanci sprawdzali stan techniczny pojazdów oraz obowiązkowe wyposażenie. Zarówno na pieszych, jak i kierowców, którzy poruszali się niezgodnie z przepisami nakładano mandaty. Mundurowi nałożyli 67 mandatów karnych za nieprawidłowe zachowanie kierujących wobec pieszych, za przekroczenie prędkości jazdy w obrębie przejść dla pieszych, nieprawidłowe zachowanie pieszych, czy nieprawidłowe zachowanie rowerzystów. 6 osób pouczono, zatrzymano 1 prawo jazdy a wobec 2 skierowano wnioski o ukaranie do sądu.