„Polski Ład” oszczędny dla Gniezna

2021-10-27 12:13
Wnioski miasta Gniezna w ramach Polskiego Ładu
Autor: UM Gniezno

Niecałe 5 milionów złotych z wnioskowanych 114 milionów - tyle dostanie miasto Gniezno z Rządowego Funduszu „Polski Ład”. Dofinansowanie otrzyma tylko jeden z trzech zgłoszonych projektów.

Dofinansowanie otrzyma projekt budowy odnawialnego źródła energii w Szkole Podstawowej numer 12 i termomodernizacja budynku. W ramach projektu wykonana zostanie termomodernizacja budynku w tym wymiana oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego, stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian i dachu, ułożenie nowej izolacji przeciwwilgociowej, budowa nowych schodów zewnętrznych, a także pochylni dla osób niepełnosprawnych i wykonanie nowych chodników. Zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne. Pierwsza Stolica dostanie na ten cel 4,7 miliona złotych.

Gniezno wnioskowało także o 79 milionów złotych na budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i drogowej rejonu ulic Kłeckoskiej, Roosevelta, Kostrzewskiego i Wrzesińskiej, osiedla Winiary Północ i okolic Jeziora Jelonek. W ramach projektu planowane były między innymi budowa kolektora kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków oraz sieci wodociągowej na ulicy Kłeckoskiej i odbudowa nawierzchni. Projekt zakładał też budowę kolektora kanalizacji sanitarnej od oczyszczalni ścieków do osiedla Winiary Północ; budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej do terenów ulicy Kostrzewskiego czy budowę zbiorników retencyjnych. Na to środków z Polskiego Ładu jednak nie będzie.

Trzeci wniosek – na kwotę 30 milionów złotych – dotyczył modernizacji i budowy infrastruktury drogowej, wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej w ulicy Wierzbiczany oraz ulicy Kozala. Inwestycja zakładała: rozbudowę tych ulic poprzez wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, zieleni izolacyjnej, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, oświetlenia, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej oraz kanału technologicznego. Tu środków również nie przyznano.