Powiat Gnieźnieński inwestuje w szkolną infrastrukturę

2024-07-11 9:58
Nowa sala sportowa przy Zespole Szkół Technicznych
Autor: Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Ponad 10 mln złotych - tyle wynosi budżet związany z remontami i inwestycjami, które mają zostać przeprowadzone do końca bieżącego roku w szkołach i ośrodkach powiatu gnieźnieńskiego.

W ostatnich dniach czerwca zakończono prace polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu systemu gromadzenia wody deszczowej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przy ul. Konopnickiej w Gnieźnie. Natomiast już w lipcu ma zakończyć się zagospodarowanie terenu zewnętrznego przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Do końca sierpnia będą trwały prace nad dostosowywaniem Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Także w sierpniu modernizacji poddane zostaną elewacja oraz boisko sportowe przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Gnieźnie.

Pod koniec roku gotowa ma być sala sportowa przy Zespole Szkół Technicznych w Gnieźnie. To największa z inwestycji, której koszt ma wynosić 9,5 mln zł. Powiat gnieźnieński przeznaczył dodatkowe środki w wysokości ponad 200 tys. zł na przyłączenie sali do sieci ciepłowniczej PEC, modernizację istniejącej sieci kanalizacyjnej, przyłączenie do sieci ENEA oraz modernizację przyłącza energetycznego. Sala zostanie również podłączona do sieci internetowej OSE.

4 lipca Zarząd Powiatu podpisał także umowę na modernizację sali sportowej przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych przy ul. Gdańskiej. Remontowi poddane zostaną także pomieszczenia I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury.