Powiat gnieźnieński: trwa nabór uzupełniający

2022-08-04 13:53
Nabór uzupełniający do szkół ponadpodstawowych
Autor: Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Ponad 200 wolnych miejsc w różnych szkołach ponadpodstawowych w powiecie gnieźnieńskim czeka na absolwentów podstawówek, którzy nie dostali się do wybranych placówek.

20 lipca do publicznej wiadomości została podana liczba zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów do poszczególnych oddziałów. Do 1 sierpnia musieli oni złożyć potwierdzenie woli przyjęcia – przedłożyć oryginały świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. 2 sierpnia pojawiły się listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Nabór uzupełniający ruszył dzień później. Potrwa do piątku do godz. 15:00. Dla usprawnienia procesu rekrutacji uzupełniającej nie przebiega w systemie elektronicznym, a w formie bezpośredniej – kandydat (rodzic) udaje się z dokumentacją bezpośrednio do placówek, które dysponują miejscami wolnymi. Wykaz można znaleźć na stronie Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty. W różnych placówkach jest jeszcze ponad 200 wolnych miejsc. Nie ma ich jednak w liceach i to pomimo otwarcia dodatkowych oddziałów.